Föreningen

STYRELSEN

Ordförande: Fredda Berglund, tfn 040 523 1971, fredda.berglund@gmail.com

Viceordförande/Junioransvarig: Ronnie Gustafsson, tfn 045 674 8013 ronnie.gustafsson@fermion.fi

Sekreterare:

Kassör: Ann-Marie Huldin

Övriga medlemmar: Berndt Sundberg, Tuomo Kavander och Kim Kidron

 

FÖRENINGSSTÖD

Kojo-Kaihdin Kb stöder FC HIKs verksamhet när Du uppvisar medlemskortet i samband med offertbegäran, beställning eller vid uppköp.