Föreningen

STYRELSEN

Ordförande: Fredda Berglund, tfn 040 523 1971, fredda.berglund@gmail.com

Viceordförande/Junioransvarig: Kim Kidron

Sekreterare: Tuomo Kavander

Övriga medlemmar:  Aki Wiinamäki, Pertti Ruuska, Marko Reitamaa och Kristian Järvinen