Träningstider

-
s
a
3 4

Ti kl. 18.00 – 19.30 Gamla sportplan,

To kl. 18.00 – 19.30 Gamla sportplan

före a efter a